Szkolenia Savoir-Vivre

Off The Grid / Szkolenia Savoir-Vivre

Szkolenia Savoir-Vivre 

“Dobre wychowanie tworzy pełnego człowieka”

 

Założyciel Uniwersytetu w Oksfordzie William Wykeham

Zasad sztuki Savoir-Vivre poznajemy przez całe życie. O tym jak ją opanowaliśmy świadczy nie tylko to, co mówimy, ale jak mówimy, nasza mimika twarzy, mowa ciała, sposób bycia, życzliwość wobec innych, aż wreszcie metoda postępowania w różnych sytuacjach. To od nas samych zależy, czy ludzie wokół nas będą do nas przyjaźnie nastawieni oraz czy będziemy potrafili zjednywać sobie ludzi czy raczej ich od siebie oddalać.

Rodząc się, każdy człowiek jest niezapisana kartą, która zaczyna się zapełniać się różnymi wzorcami. Na samym początku przyswajamy wzorce zaczerpnięte z najbliższego otoczenia jakim jest rodzina, jednak z czasem rozszerzamy je na kolejne grupy społeczne, w których akurat w danym momencie życia znajdujemy się.

Co to takiego jest wizerunek? 

Słowo to wywodzi się od łacińskiego pojęcia ‚imagio’  z angielskiego  ‚Image’ i oznacza -wyobrażenie, sposób w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana. 

Co takiego składa się na to jak ludzie nas odbierają

Bardzo wiele elementów takich jak wygląd, mowa ciała, postawa, opinia czy sposób komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 

Wszystkie te elementy razem wzięte tworzą bardzo istotną całość, która wpływa na nasze relacje z otoczeniem i to jak nas inni ludzie odbierają i czy chcą z nami wchodzić i budować relacje. 

Bardzo ważnym społecznie i zawodowo elementem savoir-viri jest również sposób w jaki współpracujemy z ludźmi oraz jak się do nich odnosimy. Nie zależnie od tego czy jesteśmy przedsiębiorcą, czy pracujemy na etacie czy freelancerem.

Są to zachowania, które możemy określić Etyką czyli społeczna i gospodarcza odpowiedzialność.

W życiu codziennym jest to moralność człowieka, a w pracy jest to kultura biznesu czyli zbiór zasad i zachowań, która dotyczy sfery zawodowej, ale jest ściśle związana z podstawowymi zasadami społecznymi, które na co dzień normują relacje między ludzkie.

Nasze szkolenia kierujemy do jednostek indywidualnych jak i  biznesowych, które chcą zmienić swój prywatny lub biznesowy wizerunek oraz poprawić relacje z ludźmi.

Szkolenie Savoir-Vivre

Czas trwania: 4/8 godzin

Cena: Zapytaj o cenę

Cel edukacyjny

 

Celem edukacyjnym jest nabycie umiejętności traktowania etykiety jako stylu życia codziennego i biznesowego. Uczestnik dowie się jak umiejętne stosowanie savoir-vivre wpływa korzystnie w procesie budowania marki osobistej. Pozna sposoby komunikacji niewerbalnej, której elementem jest mowa ciała, odpowiednio dopasowany do sytuacji strój czy zachowania społeczne, oraz werbalnej czyli sposób komunikacji za pomoc głosu. Poszerzy wiedzę na temat sposobu wypowiadania się publicznie oraz nauczy jak ważna jest dobra samoprezentacja. Ponad to pozna szereg zasad funkcjonujących w etykiecie biznesowej oraz dyplomatycznej i nabędzie kompetencje, które pomogą i ułatwią mu działanie w swoim miejscu pracy jak i poza nim. Ponad to nauczy się czym jest savoir-vivre cyfrowy oraz jak unikać nieporozumień w komunikacji wirtualnej.

Informacje o szkoleniu

Uczestnicy znają:

 • różnice pomiędzy Savoir-vivre, Etykietą i Etyką 
 • dlaczego ważny jest wizerunek w pracy i poza nią (Social Media)
 • pojęcie Marki Osobistej 
 • zasady odnoszenia się do współpracowników
 • zasady etykiety nie tylko biznesowej (powitania, prezentacja, tytulatura, precedencja, przy stole, w podróży))
 • pojęcie komunikacji werbalna i jej roli w życiu społecznym, biznesowym i onlineowym
 • small talk czyli rozmowy kurtuazyjne
 • zasady autoprezentacji i przemówień publicznych, co podkreślać, a czego unikać
 • pojęcie komunikacji niewerbalnej (mowa ciała, gestykulacja, mimika twarzy, sygnały wzrokowe, przestrzeń osobista)
 • zasady komunikacji cyfrowej w pracy zdalnej, Social Media i życiu codziennym oraz jaki ma wpływ na relacje między ludzkie

Uczestnicy potrafią:  

 • stosować klasyczne i biznesowe zasady savoir-vivre i etykiety w pracy i poza nią
 • dbać o swój wizerunek w pracy i godnie reprezentować firmę poza pracą
 • zachowywać się etycznie wobec współpracowników oraz poza miejscem pracy
 • prawidłowo stosować zasady etykiety w biznesie i życiu codziennym
 • odpowiednio używać komunikacji werbalnej i niewerbalnej w stosunkach społecznych 
 • unikać gaf w wypowiedziach publicznych oraz wzmacniać wizerunek swój i firmy poprzez prawidłowe stosowanie zasad komunikacyjnych w mówię i  piśmie
 • rozróżniać cyfrową mowę ciała, 
 • świadomie stosować komunikaty cyfrowe w celu lepszego wzajemnego zrozumienia się w świecie wirtualnym

Zarezerwuj termin szkolenia

Added to cart
Shopping Cart
Close

No products in the cart.